framsida_utkast_2.jpg

Circular commerce

Vi levererar kvalitativ IT-utrustning för alla era behov

Dagens konsumtion och trendkänsliga användning av datorer och smartphones har gjort att IT och elektronik är världens snabbast växande avfallsströmmar. En nyproducerad laptop har släppt ut 280 kilo koldioxid och 1 200 kilo osynligt avfall, innan en konsument ens börjat använda den. Därför måste vi se till att använda våra produkter längre och se till att de återanvänds så många gånger som möjligt. Det sista vi vill är att låta produkterna stå lagrade, och återvinning ser vi som en allra sista utväg.   

circularcom-foretagratt.jpg
Circular commerce

Företag

Minska era utsläpp genom inköp av rekonditionerad IT

skarmbild-2022-08-16-174657.jpg
Circular commerce

Offentlig sektor

Köp eller hyr kvalitativ IT-utrustning

microsoftteams-image-(60).png
Circular commerce

IT-återförsäljare

Säkerställ att ditt företag levererar rekonditionerad IT konsekvent, flexibelt och av högsta kvalitet

190926_perb_inrego_25532.jpg
Circular commerce

Utbildningsverksamhet

Rekonditionerade elevdatorer till skola och utbildning 

Vår webshop

Besök vår webshop med rekonditionerade IT-produkter

Webshop